DISCLAIMER

(należy przeczytać w całości, zaś najnowsze posty znajdują się w zakładce „zapisane ostatnio”)

Według jednego z kościołów świata „Teologiem jest każdy kto się modli”, dlatego nie ujmujemy różnic w reżimach teologicznych wierząc, że wszyscy ludzie są braćmi, dziećmi Jednego Boga, prowadzonymi przez różne tradycje o czym mówi między innymi werset „Każdemu narodowi dałem jego święte obrzędy” (Koran, Sura XXII „Pielgrzymka”, ajat 35)

„Spodobało się Panu przez głupstwo głoszenia Słowa zbawić wierzących” dlatego żyjąc zgodnie z założeniem „Wieczność jest w ruchu dlatego wszystko co istnieje ma potencjał okrętu” czujemy się w obowiązku dawania świadectwa tworzącym, kształtującym i wychowującym nas okolicznościom które traktujemy jako Łaskę – i tak w kolejnych postach serwisu ARMAGHEDDON opowiadamy o swoim życiu. W takim miejscu jak Internet mamy do tego pełne prawo.
I dlatego:
– Serwis ARMAGHEDDON niczego nie obiecuje i do niczego nie zmusza. Każdy kto odwiedza naszą Przestrzeń czyni tak z własnej i nieprzymuszonej woli, a jedyne co może znaleźć w postach to ostrzeżenia, zachęty do pracy nad sobą, cytaty z największych (naszym skromnym zdaniem) umysłów w historii cywilizacji oraz dywagacje związane z mechaniką świadomości rytualnej a takoż i z nawigacją transprzestrzenną, czym działalność nasza różni się od: działalności ruchów oraz sekt zajmujących się składaniem obietnic bez pokrycia, pozyskiwaniem niewolników, mamieniem szybkim zyskiem małym kosztem, utrzymywaniem ambasad obcych państw, okradaniem i szkalowaniem rodaków różnych narodowości, sianiem zamętu i pieniactwem, uszczuplaniem potencjału intelektualnego społeczeństwa oraz innymi zbrodniami przeciwko człowieczeństwu, narodowi i państwu.

Religia opisuje stan i sytuację wszechświata wpajając przy tym zasady moralne. Zgodnie z objawieniem biblijnym „wszelkie prawa pochodzą od Boga” dlatego praktykując cokolwiek – im więcej rozumiesz, tym lepsze się stajesz a im lepsze się stajesz tym więcej rozumiesz, a Twój indywidualny rozwój posuwa się więc do przodu. I dlatego nie rościwszy sobie żadnych pretensji:
– Serwis ARMAGHEDDON nie reprezentuje żadnego systemu religijnego, czym wyraża ideę „rytuał nie musi być związany z religią, dlatego może być formą terapii”.
– Serwis ARMAGHEDDON nie występuje przeciwko żadnemu konkretnemu systemowi religijnemu ni systemowi politycznemu
– Serwis ARMAGHEDDON nie jest organem żadnej partii politycznej, wiedząc że polityka związana jest ze sprawami tego świata, a ten świat jest złudzeniem zaś tak zwana „poprawność polityczna” jest formą samookaleczenia.

Serwis ARMAGHEDDON zgodnie z przedstawianą koncepcją istnienia opisuje stan faktyczny chwili bieżącej ze swojego punktu widzenia.

Subiektywność wynikająca z wolnej woli uczestników serwisu ARMAGHEDDON oznacza, że treść postów – jakakolwiek by nie była – dla odbiorcy oznacza tylko to co odbiorca chce by oznaczało, albo tylko to jest w stanie na swoim poziomie rozwoju zrozumieć za co twórcy serwisu ARMAGHEDDON nie ponoszą odpowiedzialności, jak i za doświadczenia uczestników, które każą im kojarzyć przedstawiane wartości w sposób indywidualny.

reasumując:
Nie jesteśmy sektą. Jesteśmy Ludem.
Hail ARMAGHEDDON !!!

Reklamy